ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS! Informujemy, że od 31 sierpnia 2018 r. CMA Monitoring Group Sp. z o.o. zmieniło nazwę na VIASAT MONITORING Sp. z o.o. , dowiedz się więcej

Certyfikaty dla pozycjonera C3 15 lipca 2019

Sukces naszych usług bazuje na produktach zgodnych z właściwymi wymogami, zwłaszcza gdy są one opisane w Rozporządzeniach europejskich.
Procedura orzeczenia to proces obejmujący wykonanie wielu badań oraz kontroli zgodności produkcji.

Prace te są ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce i mają istotne znaczenie dla rozwoju i poprawy innowacyjności naszego Systemu.
VIASAT i nasze pozycjonery posiadają już nowe orzeczenie PIMOT (Przemysłowego Instytutu Motoryzacji), który prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i odnawialnych zasobów energii.

Zobacz w plikach do pobrania.

TMS
DATAMOVE
enigma telematic
VIASAT - SYSTEM
VIASAT - TECHNOLOGY
VIASAT - first in safety, security and services
EMIXIS
VIASAT - SERVICOS TELEMATICOS
VEM Solution
Viasat - powered by blusat
Mobilefleet
LOCSTER