RODO

Informacja Administratora Danych Osobowych

W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO, ang. GDPR) uprzejmie informujemy, że w zakresie świadczonych usług Viasat Monitoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych. Poniżej znajdą Państwo informację na temat przetwarzania danych przez naszą Spółkę, jako administratora:
Informacja Administratora Danych Osobowych
W zakresie przetwarzania danych osobowych powierzonych nasze Spółce albo powierzonych przez naszą Spółkę innym podmiotom przetwarzającym, przyjęliśmy następujące regulacje:
Zasady Przetwarzania Powierzonych Danych Osobowych
Jeżeli w powyższych dokumentach nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania lub wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panią Karoliną Szymańską, pisząc na adres siedziby naszej spółki (ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa) lub na adres e-mail: dane.osobowe@viasat.com.pl . Uprzejmie informujemy, że możliwy jest wyłącznie kontakt korespondencyjny (listowny lub elektroniczny) i brak jest możliwości uzyskania informacji drogą telefoniczną.

VIASAT MONITORING

Sp. z o. o.

UL. PUŁAWSKA 359
02-801 WARSZAWA
+48 (22) 546 08 88
  • NIP: 951 10 01 175
  • REGON: 011311220
  • KRS: 0000681092

ZNAJDŹ DORADCĘ W SWOIM REGIONIE

Oddział Wrocław

VIASAT MONITORING Sp. z o.o.

ul. Zatorska 36
51-215 Wrocław

tel. 697 972 558
 

Radosław Kubiński
doradca handlowy
Radosław Kubiński
kom. 697 972 558