MULTIMONITORING

Multimonitoring to system przeznaczony dla dużych wielooddziałowych firm i banków, a także dla klientów indywidualnych.

System umożliwia zdalne monitorowanie rozproszonych instalacji teletechnicznych takich jak:

LOKALNE SYSTEMY
ALARMOWE
SYSTEMY TELEWIZJI
PRZEMYSŁOWEJ
SYSTEMY AUTOMATYKI
I STEROWANIA

FAKTY O MONITORINGU

0
LAT DOŚWIADCZENIA
NA POLSKIM RYNKU
0
MONITOROWANYCH
OBIEKTÓW
0
NADZOROWANYCH PLACÓWEK
BANKOWYCH

KORZYŚCI Z MULTIMONITORINGU

Wszystkie obiekty klienta mogą być monitorowane przez jedno alarmowe centrum odbiorcze VIASAT MONITORING skupiające pełen zakres informacji z oddalonych obiektów i umożliwiające kompleksową analizę oraz obsługę zdarzeń technicznych i alarmowych.

1
OBNIŻENIE
NAKŁADÓW
NA BEZPIECZEŃSTWO
DZIĘKI CENTRALIZACJI
OBSŁUGI
2
MOŻLIWOŚĆ
WYKORZYSTANIA
POSIADANYCH
ZASOBÓW
3
ELASTYCZNA
ROZBUDOWA I
SKALOWALNOŚĆ
SYTEMU
4
MOŻLIWOŚĆ
OUTSOURCINGU
USŁUG OCHRONY
OBIEKTÓW

FUNKCJE SYSTEMU

WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI
ALARMOWYMI DOWOLNEGO
PRODUCENTA
WSPÓŁPRACA Z DOWOLNYM
SYSTEMEM CCTV
ZINTEGROWANA OBSŁUGA ALARMÓW I ICH WIDEO WERYFIKACJA
SPEŁNIENIE WYMOGÓW DLA MONITORINGÓW 3 I 4 KLASY
PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA ŁĄCZNOŚCI POPRZEZ MONITORING DWUTOROWY I KODOWANIE TRANSMISJI
ZDALNE POŁĄCZENIE Z LOKALNYMI CCTV W CELU WIDEOWERYFIKACJI ALARMÓW

PRODUKTY MULTIMONITORING

SYSTEM ZDALNEGO RYGLOWANIA

SYSTEM ZDALNEGO RYGLOWANIA

System Zdalnego Ryglowania eliminuje praktycznie w 99% konieczność dostarczania kluczy w tradycyjnym sposobie otwierania i zamykania placówek bankowych. System został zbudowany konkretnie do tego celu z uwzględnieniem wszelkich standardów komunikacyjnych i bezpieczeństwa. Sercem systemu jest specjalizowany kontroler odpowiedzialny za komunikację z klawiaturą kodową wyposażoną w czytnik kart, elektro-zamkiem i połączeniem LAN/WAN z Alarmowym Centrum Odbiorczym, jak również z zapasowym nadajnikiem wspierającym transmisję GPRS/SMS. Kontroler realizuje także zadania związane z przyjmowaniem i aktualizowaniem użytkowników uprawnionych do zdalnego ryglowania oraz rozkazami awaryjnego otwarcia.
Zobacz więcej
SYSTEM HYBRYDA

SYSTEM HYBRYDA

System Hybryda powstał w wyniku długoletnich doświadczeń i jest on odpowiedzią na potrzeby rozwiązywania problemów związanych z sposobem przesyłania zdarzeń technicznych i alarmowych z monitorowanych obiektów. Instytucje takie jak Banki i obiekty specjalnego przeznaczenia wymagają ponadto czegoś więcej niż tylko standardowej linii telefonicznej i nadajnika radiowego.
Zobacz więcej
SYSTEM POTWIERDZANIA ZAŁĄCZEŃ

SYSTEM POTWIERDZANIA ZAŁĄCZEŃ

System odpowiedzialny jest za potwierdzenie załączenia systemu alarmowego w obiekcie poprzez zwrotne wygenerowanie sygnału potwierdzającego to załączenie.
Zobacz więcej
WIDEO WERYFIKACJA

WIDEO WERYFIKACJA

Wideoweryfikacja jest procesem wspomagającym Operatora Alarmowego Centrum Odbiorczego (ACO) podczas weryfikacji zasadności zdarzenia alarmowego, przy założeniu, że obraz z kamery będzie pochodził w pierwszej kolejności z naruszonego obszaru w Systemie Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) wraz zarejestrowanym pre-alarmem.
Zobacz więcej
KONTROLA AKTYWNOŚCI STRAŻNIKÓW

KONTROLA AKTYWNOŚCI STRAŻNIKÓW

Usługa dedykowana jest Agencjom Ochrony, które chcą na bieżąco kontrolować swoich pracowników, nie ponosząc przy tym kosztów związanych z zakupem urządzeń aktywnej lub pasywnej kontroli aktywności.
Zobacz więcej

MONTAŻ I SERWIS

SYSTEMÓW
SYGNALIZACJI
WŁAMANIA I NAPADU
SYSTEMÓW
DOSTĘPU
SYSTEMÓW
ELEKTRONICZNEGO
RYGLOWANIA
SYSTEMÓW
TELEWIZJI
DOZOROWEJ

OUTSOURCING

VIASAT MONITORING oferuje techniczny i operacyjny outsourcing obsługi Stacji Monitorowania Obiektów agencji ochrony.

WARIANT 1

WARIANT 2

ZAKRES WSPÓŁPRACY

Oferujemy outsourcing stacji monitorowania obiektów polegający na:

  • UDOSTĘPNIENIU INFRASTRUKTURY SIECI MONITORINGU RADIOWEGO
  • UDOSTĘPNIENIU INNYCH MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH ACO DO MONITOROWANIA OBIEKTÓW
  • WYKORZYSTANIU ACO DO ANONIMOWEGO MONITOROWANIA OBIEKTÓW BĘDĄCYCH PAŃSTWA WŁASNOŚCIĄ
  • ZARZĄDZANIU PATROLAMI INTERWENCYJNYMI

Na czym polega multimonitoring?

Multimonitoring to rozbudowany system monitoringu integrujący rozproszone instalacje techniczne w ramach jednego alarmowego centrum odbiorczego. Multimonitoring umożliwia integrację rozwiązań takich, jak lokalne systemy alarmowe, systemy telewizji przemysłowej oraz systemy automatyki i sterowania. Dzięki czemu wszystkie te instalacje są sterowane z poziomu jednej aplikacji monitorującej

Monitoring pojedynczych budynków

Monitoring budynków to system odpowiadający na potrzeby indywidualnych nieruchomości o dowolnej powierzchni, także zespołów nieruchomości zlokalizowanych na tym samym terenie. To rozwiązanie, które możemy polecić zarówno przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym poszukujących zintegrowanych rozwiązań od obsługi obiektów mieszkalnych oraz otaczających ich posesji. Oferujemy rozwiązania dla domów jednorodzinnych, bliźniaków, domów w zabudowie szeregowej, a także apartamentów i mieszkań.

Monitoring obiektów wielobudynkowych

Monitoring obiektów to system projektowany w taki sposób, aby jak najlepiej dopowiadać na potrzeby firm wielooddziałowych poszukujących integralnego rozwiązania zapewniającego jednoczesny monitoring wszystkich oddziałów. Monitoringiem możemy objąć cały budynek lub tylko wybraną jego część, dlatego system doskonale sprawdza się także w przypadku przedsiębiorstw i instytucji dzierżawiących poszczególne lokale w ramach większych nieruchomości.

Multimonitoring – zasięg usługi

Siedzibą naszego alarmowego centrum odbiorczego jest Warszawa. Stąd obsługujemy systemy multimonitoringu pracujące w obiektach na terenie całego kraju. Świadczymy usługi dla firm wielooddziałowych i banków poszukujących zintegrowanego systemu do monitorowania rozproszonych obiektów. Jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać monitoring obiektów wielobudynkowych znajdujących się na niewielkim terenie, jak i obiektów rozproszonych w różnych częściach kraju. Zaletą naszych systemów jest możliwość integracji od kilku do kilkudziesięciu odrębnych instalacji w ramach jednego systemu.