Poznaj VIASAT Group:

Polityka prywatności
W poniższej Polityce Cookies VIASAT MONITORING („Polityka Cookies„) opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym Serwisie, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą.

Polityka prywatności (cookies)

W poniższej Polityce Cookies VIASAT MONITORING („Polityka Cookies„) opisujemy rodzaje plików cookie stosowane w naszym Serwisie, jak również wyjaśniamy, do czego pliki te służą.

Jeżeli kontynuujesz korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień, rozumiemy, że akceptujesz zamieszczanie i korzystanie z cookies opisane w niniejszej Polityce Cookies. Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.

POLITYKA COOKIES:
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest VIASAT MONITORING Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem, ul. Puławska 359 02-801Warszawa.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNYCH:
 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnych „Automonitoring 2” oraz „Viasat Terminal Kierowcy”, których właścicielem jest firma VIASAT MONITORING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem, ul. Puławska 359 02-801 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.

 2. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania systemem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług. W szczególności przechowywane są następujące informacje:

  1. data zalogowania / wylogowania
  2. data wysłania żądania do serwera
  3. adres IP
  4. rodzaj wykonanej operacji
  5. podstawowe informacje o urządzeniu mobilnym

 3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane były przechowywane w bezpieczny sposób, a dostęp do nich był ograniczony do niezbędnego minimum.

 4. W zależności od platformy mobilnej, aplikacje mogą uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  1. informacji o położeniu w przypadku korzystania z mapy w aplikacji,
  2. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania i przesyłana zdjęć,
  3. pamięci, na potrzeby zapisania skanów i zdjęć  na urządzeniu,
  4. połączeń Wi-Fi,
  5. tożsamości, kontaktów i odbierania danych z Internetu, na potrzeby odbierania komunikatów push
   1. W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się o udzielenie takich informacji, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Poza przypadkami wskazanymi w poprzednim zdaniu informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania systemu lub zmiana będzie wprowadzać wyższy standard.

 7. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej deklaracji polityki prywatności, stosowanych praktyk, proszone są o wysłanie zapytania pod adres info@viasat.com.pl.