Informacja Administratora Danych Osobowych

W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO, ang. GDPR) uprzejmie informujemy, że w zakresie świadczonych usług Viasat Monitoring Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych.

Poniżej znajdą Państwo informację na temat przetwarzania danych przez naszą Spółkę, jako administratora: Informacja Administratora Danych Osobowych

W zakresie przetwarzania danych osobowych powierzonych nasze Spółce albo powierzonych przez naszą Spółkę innym podmiotom przetwarzającym, przyjęliśmy następujące regulacje: Zasady Przetwarzania Powierzonych Danych Osobowych

Jeżeli w powyższych dokumentach nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania lub wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych panią Karoliną Szymańską, pisząc na adres siedziby naszej spółki (ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa) lub na adres e-mail: dane.osobowe@viasat.com.pl .

Uprzejmie informujemy, że możliwy jest wyłącznie kontakt korespondencyjny (listowny lub elektroniczny) i brak jest możliwości uzyskania informacji drogą telefoniczną.