Zmiana siedziby Spółki

Opublikowano 27/04/2023

zmiana-27042023

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.05.2023 roku zmienia się adres siedziby VIASAT MONITORING Sp. z o.o. Nowy adres naszej Spółki to: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa. Pozostałe dane takie jak: nr KRS, NIP oraz REGON pozostają bez zmian. 

W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na nowy, wskazany powyżej adres, jak również o wprowadzenie danego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach i innych dokumentach kierowanych do VIASAT MONITORING Sp. z o.o.


Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu siedziby Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.

Pozdrawiamy,
Zespół Viasat Monitoring Sp. z o.o.